He Shakya Nahi? – Part 4

This story is part of a series:
He Shakya Nahi? – Part 1
He Shakya Nahi? – Part 2
He Shakya Nahi? – Part 3
Kahi vel asach shantatet gela.Suchita kevhach kitchen madhe geli hoti.Tichya hundkyancha awaj vickyla hall madhehi yet hota.Far mothhya vadalanantar jashi bhayan shantata pasarte tashi awastha tya gharat hoti.Hya bhayanak vadalat aapan aaplya suchitala gamapun baslo ki kay ashi bhiti vicky la vatat hoti.Aapan evathhi ghai karanyachi garaj hoti ka? Asa vichar to karat asatanach didi gharat aali.

Tila baghun vicky ne aapala chehara nirvikar thhevanyacha prayatna kela.Kshanabhar tyane tya niragas mulikade pahun vichar kela ki aapan je karatoy te practical aahe ka?

Suchita cha vichar karatana aapan tichya mulana kas visarlo?Aapan kelelya krutyacha parinam hya lahan mulanvar kay hoil?Suchita barobarch aapan tichya mulanadekhil gamavun basu ka? Suchitachya mulanche vichar vicky chya manat yenyamagache karan mhanaje vickyla didi cha lala lagala hota.Hall madhe tv chalu hota pan tyacha awaj vicky chya kanavar padat navhata.

Didi:dada kevhacha tv baghatoyes,aata mala cartoon baghu de ki.

Vicky nirvikarpane tila remote deto aani didi cartoon baghanyat gungun jate.Suchita che hundake evhana band zalele asatat.Kahi velane suchita didila awaj dete.Didi tv kade pahat pahat kitchen madhe jate ani don tat hatat gheun yete.Vicky la jevnyachi bilkul echhha navhati.Zalelya sarv prakaramule tyachi bhook meli hoti.

Vicky:didi,tu jevun ghe mi nantar jevin.Evhatha bolun to sofyavarun uthhala ani bike kathhun baher nighun gela.Tyala radayach hot pan ekant milat navhata.Tyane bike tyachya gharakade valavali.

Aaj baryach diwasani to tyachya gharat aala hota.Pan he tyachach ghar asunahi tyala parak vatat hot.Kahitari kami asalyach tyala janavat hot ani te kay aahe hehi tyala mahit hot.Gharat aalyavar to darachi kadi lavun saral tyachya room madhe javun radu lagala.Zalelya prakabaddal to swatal;a dosh det hota.

Sandhyakali vicky tv baghat hota.Tv baghat hota mhananyapeksha to tv kade pahat hota.Tevhathhyat tyacha phone vajala.

Didi:kuthhe aahes re dada tu sakalpasun? Dupari jevala hotas ki nahi?

Vicky:ho jevalo hoto(to khot bolala hota)

Didi:aata ratri tari ye jevayala.Tu sakali asa ka nighun gelas?

Vicky:didi mummy la sang dada aaj baherach jevanar aahe.Aaj mazya mitracha birthday aahe.

Didi:thhik aahe mhanun tine phone thhevala.Tya ratri vicky ne jevan kel nahi,to zopi gela.

Dusarya diwashi sakali tyala ashaktapana janavat hota.Fresh houn to nashta karanyasathhi baher gela.Nashta karat asatanach tyacha phone vajala.Number tar suchitacha hota ani didi shalelt geli asanar mhanje phone suchitanech kela aahe.Vicky ne phone receive kela.

Suchita:ghari ye….. Mala tuzyashi thod bolayachay.

Suchitachya awajavarun spasht janavat hot ki ti ajunahi ragat hoti.

Vickyne thhik aahe mhanun phone thhevala.

Vicky suchitachya ghari poahachala tevha 11 vajale hote.Dar suchitanech ughadale hote.Vicky aat aala suchitane tyala basayala sangitale ani kitchenmadhe jaun tyachyasathhi pani gheun aali.

Suchita:vicky…… Kal je kahi zal te visarun ja.Tu mazya mulasarkha aahes….. Mala tuzyakadun ashi apeksha navhati.(suchita punha radu lagali)

Suchita radat radatach punha bolu lagali.

Suchita:mi tula maza mothha mulaga samajat hoti ani tu…….. Tu je kahi kel tyasathhi mi tula maaf karte pan punha tu asa karanar nasashil tarach.Ani suchita punha hundake devu lagali.

Vicky:suchita…….. Aata punha mi mavshi mhanun mi tula swikaru shakat nahi.Aata mazyakade donach paryay aahet.Mi tula mazi sahacharin karavi pan te aata shakya nahi karan tu nakar dilayes ani dusra paryay mhanje suicide.

V icky chya tondun suicide ekun suchita kshanabhar tyachya kade baghu lagali ani tine jorat vicky chya kanakhali thhevun dili.Ani suchita punha oksaboksi radu lagali.

Vicky jagevarun uthhala ani chalu lagala.To kahi jivach bar vait karel asa vichar karun suchita ne tyala thnbavala.

Suchita:thamb…… Ka ashi shiksha detoyes mala…… Mi kay paap kelay.Mi konachahi kahi vait kel nahi mag devane ha diwas mala ka dakhavala……. Jyala mi aayushyabhar swatachya mulan peksha prem kel to aaj mazyashi……. Shi(he sarv ti radatach bolat hoti).

Pan aapan punha yala nakar dila tar to jivach kahi bar vait karel asa vichar karun ti bolali.

Suchita:tu kuthhehi janar nahiyes.Mala vichar karayala kahi diwas de.

Asa bolun suchita punha radu lagali.

Suchitala jari vicky chya hya krutyacha rag aala asala tari ticha tyachyavar khup jiv hota.Tyamule tyane kahi tokacha vichar kelyas te suchitala avadnar navhate.

Suchitache balane zalyavar kahi vel konihi kahihi balal nahi.Kahi vel shantatet geli.Kahi velane suchitane vicky la jevayala vathhal.Suchitacha santap baghun vickynehi kahi na boalata jevan kel ani to tv baghu lagala.

Asch ek athhavada nighun gela darmyan rajeshhi suttivarun aala hota.Suchita ani vicky madhe sanwad band hota.Vicky don velchya jevanasathhi ani zopanyasathhi suchitachya ghari yayacha etar vel to mitranbarobar baherach rahayacha.

Dusrikade suchitala hi vicky chi anupsthiti janavu lagali hoti.Tila kahi shopping karayachi asalyas vicky tila bike var gheun jat ase,dupari swayanpak zalyavar ti vicky shi gappa marat ase aata te sarv suchita miss karat hoti.Thodakyat kay tar tilahi tyachi saway zali hoti.Suchitala aata vicky chi garaj vatu lagali hoti.Ek gosht tila janavat hoti ki evatha tine rajeshalahi miss kel navhat.Rajesh gharat aso va naso tila tyachi kadhi garaj bhasat nase.

Suchitachi sadi select karnyapasun te bhaji ghenyapasun pratyek thhikani vicky asayacha.Suchita satat tyacha vichar dokyatun kathhun takayacha prayatna karat hoti pan te tila shakya hot navhate.Vicky shi ticha shevatacha sanwad 8 diwasanpurvi zala hota.Pan tila vicky shi bolun anek varsh zalyasarkhe vatat hote.Suchitach gharatalya etar lokanshihi bolane kami zale hote.Koni karan vicharalyas dok vagaire dukhate aahe asa sangun ti vel marun net ase.Asech ajun kahi diwas nighun gele.

Eke diwashi rajesh cha suchitala phone aala.

Rajesh:mazya eka mitrachya gharach lagna aahe tithe apalyala invite kel aahe.Mala office chya kamanimittane mumbai la jayach asalyane mala tithe jan shakya nahi tu please jaun yeshil ka?Sobat vicky la gheun ja hav tar.Suchitane vicky la phone kela.

Suchita:ghari yeshil ka? Mala jara bolayach hot.

Vicky:huhh

Evadh bolun tyane phone kela.To aata suchitashi farach mogham bolat hota.

Vicky ghari aala.Aaj baryach diwasananatar tyanchyat sanwad hot hota.Suchitane aaj hirvya rangachi sadi nesali hoti.Dark hirvya rangache matching blouse tila khupach shobhun disat hote.Galyat barik mangal sutra ani chapun chupun nesaleli sadi tiche soundarya khulawat hote.

loading...

Leave a Reply