He Shakya Nahi? – Part 3

This story is part of a series:
He Shakya Nahi? – Part 1
He Shakya Nahi? – Part 2
Aata vicky la control hot navhata.Tyachya dokyat satat suchita cha vichar gholat hota.Vicky che suchitavar prem jadayala aata 5 mahine houn gele hote.Darmyan don veles vickyche aai-vadil suchita kade vickyla bhetayala yeun gele hote.Vicky chi midterm exam zali hoti.To aata relax hota.

College la sutti asalyamule to purnvel tyachya premachya ‘suchita’ chya sahavasat rahu shakat hota.Rajeshahi manalila mitransobat firayala gela hota.Evadhya sundar baykola sodun koni kas kay firayala jat asel yach vickyla nehami aashchrya vatayach.

Gharat aata vicky,suchita ani suchitachi mulagi didi ase tighech hote.Vicky la hi sandhi gamavayachi navhati.Rajesh ajun 8 diwas yenar navhata.Hya 8 diwasatch kahi tari move karanyacha nishchy vickyne kela.

Eke diwashi ravivari sakali vicky zopetun uthhala,ghadyalat baghitale tar 10 vajale hote.Asahi college la sutti lagalyapasun vicky ushirach uthhat hota.Kitchen ikli madhun awaj yet hota.Suchitala lavakar uthhayachi saway hoti.Didihi uthhali hoti.

Vicky ani didichi changali gutti jamali hoti.Vicky uthhun fresh zala tevadhyat suchita aali.Ole mokale sodalele kes,barik tikli,lal rangachya sadit zakalele te madak sharir,lal chutuk oth,bhadak lal rangachya blouse madhe dabalele te uroj ekhadya college kumarilahi lajavel ase ghatt disat hote.Vicky hipnotize zalyasarkha tichyakade baghat hota.

Suchita:beta,mi chaha aanate,tu hall madhe bas.

Vicky(manat):mala tar aayushyabhar tuzya hatacha chaha pyayachi ichha aahe.

Vicky hall madhe jaun basala.5 minutes suchita hall madhe aali.Vicky punha ekasarkha tichyakade baghu lagala.Suchitala vickychya hya bhavananchi bilkul janiv navhati.

Ti vicky la chahacha cup denyasathhi pudhe aali ani vickyla tichya madak shariracha sughandhit vas aala.Tyane kahi secondansathhi dole mitun dirgh shwas ghetala.Chahacha cup gheun to punha suchitakade baghu lagala.Hya sarv goshtinpasun befikir suchita vicky chya shejari sofyavar basali.Aata matra vicky pagal hot chalala hota.Doghani chaha sampavala.

Suchita:exercise band keli vatat.

Vicky:ho mavashi pathh dukhat asalyamule kahi diwasanpasun bad aahe.

Suchita:agodar ka nahi sangital?.Chal aapan doctarkade jaun yeu.Dukhan asa angavar nasat kathhayach.

Vicky:nahi nahi mavashi hoin thhik.Evadhahi kahi dukhat nahiye.

Suchita:te kahi nahi,apan duparicha doctorkade jaun yeuya.

Vicky:nahi mavshi kharach evadha dukhat nahiye,dukhalyas mi jaun yein doctorkade.

Tyache sambhashan chalu asatana didi hall madhe aali.Ti tichya maitrininkade khelayala geli hoti.Tichya hatat skipping rope hoti.Dori udya marayala tila khup avdayach.Gharat aalya aalya ti vicky chya mandivar basali ani tyala dori udya marayacha aagrah karu lagali.Vickyne hi tichya aagrahamule dori udya maralya.Ti khush disat hoti.Vicky chya dori udya marun zalyavar tine morcha suchitakade valavala.

Didi:mummy,tu pan mar na dori udya.

Suchita nahi mhanat hoti.

Didi:dada,sang na re mummy la dori udya marayala.

Suchita ne bal hattapudhe har manun tichya hatun skipping rope ghetali ani ticha galguchcha ghetala.

Suchita dori udya maru lagali ani vicky chi dhadadhad vadhali.Dori udya maratana suchitache stan khali-var hot hote.Te drushya baghun vickyla tila mithhit ghenyachi khup ichha hot hoti.

To ekasarkha tichya var-khali honarya urojankade baght hota.Suchitachi najar didikade asalyamule tila vicky tichyakade baghat asalyachi janiv navhati.Suchitane dori udya marane band kele tasa vicky bhanavar aala.

Vickyla samajat navhate ki suchitala aapalya bhavana kasha sangavyat.

To tichyavar suruvatila tari jabardasti karanar navhata.Tevdhyat didila tichya maitrinine awaj dila tashi ti punha khelayala baher geli.Suchitahi punha kitchen madhe geli hoti ani vicky tv pahat hota.

Tyache tv kade bilkul laksha navhate to vicharat gathhun gela hota.Suchita la kasha padhhatine propose karayacha yacha vichar to karat hota.Thodya velane manashi kahitari thharavun to uthhala.Tyane aanghol vagaire aatopali ani kapade ghalun to punha sofyavar basun tv baghu lagala.

12 vajun gele hote.Suchitacha swayanpak aatopala hota.

Suchita:beta,vadhhu ka tula jewayala?

Vickyla jewayachi bilkul ichha navhat

Vicky:mavashi,tu jeun ghe mi thodya velane jeven.

Suchita:thhik aahe,sagale sobatach basu jevayala.

Gharatali kame aatopun suchita punha hall madhe yeun basli hoti.Vicky sofyavar tar ti sofyachya shejarachya khurcivar basali hoti.

Suchita(smit karun):aaj kay plan aahe mitanbarobar?

Vicky:kahi vishesh nahi

Achanak vicky la ek kalpana suchali.

Vicky:mavshi,jevam aatopun aapan dupari picture baghayala jau ya ka?

Suchita:are nahi beta,tu ani didi jaun ya,mala ghar awrayala ghyayachay.

Vicky suchitakade bhavana mokalya karnyachi sandhi shodhat hota.

Vicky:mag sandhyakali firayala jau ya ka?

Vicky ne ajun ek prayatna karun baghitala.

Suchita:nahi nako.Sandhyakali mala godhadya shivayachya aahe.

Tichya hya ‘nahi’ ‘nako’ mule vicky far santapala hota pan tyane tas cheharyavar janavu dile nahi.Tevadhyat suchita uthhali ani kitchen kade jau lagali.Ti uthhalyabarobar vicky ne ticha hat pakadala.Suchita ne aashcharyane vicky kade baghtale.Vickyhi ticha hat tasach hatat dharun jagevarun uthhala.Ubha rahun vicky ne suchitala hat tasach dharun thod javal othhal.

Suchita(aashacharya chakit houn):kay zal beta?

Dighe ekamekansamor ubhe hote.Doghanchyat footbhar antar hot.Vicky suchitachya dolyat baghat hota.

Vicky:mavshi, mala tuzyashi thod bolayachay.

Tyache hyudayache thhoke vadhale hote.Dokyachya shira tanalya gelya hotya.To aata eka pavitra stri chya dolyat bagaht hota,tyamule kahi kshan tohi ghabarla hota.Pan punha manashi kahaitari thharvun to ekasarkha tya sundar charitryavan strichya dolyat baghu lagala.

Suchita ajunahi gindhaleli hoti.Ti ekasarkhi kadhi vicky chya ujavya hatakade,jya hatane tyane ticha dava hat dharala hota,tar kadhi tyachyakade baghat hoti.Vicky la tichya dolyat ‘kay zal?’ asa prashna disat hota.Tyala tiche te niragas dole baghun ti ajunach havihaviashi vatu lagali.

Ekhadya lahan mulisarkhe te dole tyala mantramugdh karu lagale.Tandritun baher yav tas tyane dole michakavale ani punha tichyakade baghu lagala.Kahi secindatach tyachya tondatun aapoaap shabd baher padale.

Vicky:mavshi ,mala he ka hotay te nakki sangata yenar nahi,pan maz tuzyavar khup prem aahe.

Suchitachya pratikriyechi vat na baghta to pudhe bolu lagala.

Vicky:he sagal kas suru zal tehi mala mahit nahi pan mala tu mazya aayushyat havi aahes.

Tu mala mazi sahacharin mhanun havi aahes,mala maz urvarit aayushya tuzyasobat jagayacha aahe.

Tu thoda vel jari najareaada zali tari mi aswastha hoto.

Mi sampurn aayushya tuza hat asach hatat dharun tuzya dolyat baghun ghalavu shakato.Mala aata jaganyasathhi tuzi garaj aahe.’tu mala nahi milalis tar’asa mi vicharahi karu shakat nahi.He sarv keval sharirsukhapeksha khup vegal aahe.

Mala asa agodar kadhihi feel zal navhat.Mala konahi mulikade baghun asa kadhihi feel zal nahi.Satat tuzach vichar manat asato.

Vickyla ajunahi khup bolayach hot pan tevhdhyat suchitacha ujava hat tyachya galavar padla,ticha bandh tutala ani ti oksabiksi radu lagali.Tichya dolyat asru baghun vickycha hi jiv tutat hota pan aapan tila samajavayala gelo tar ticha aanakhi bhadka udel asa vichar karun to fakt tichyakde baghat hota.

Suchita ne tyachya hatala hisaka deun hat sodavun ghetala ani javalach asalelya khurchivar basun chehara donhi hatane zakun hamsun hamsun radu lagali.Vicky la bolayach hot himmat matra hot navhati.Tyachya tondatun shabdach futat navhate.Kholit sarvatra shantata pasarali hoti.

loading...

Leave a Reply