He Shakya Nahi? – Part 1

Aaj Vicky thoda relax watat hota.Tyane MBA la admission ghetali hoti.College tyachyach gavat hot tyamule to rahanya ani khanyachya babatit nishint hota.College suru honyasathi ek mahina baki hota.Vicky tyachya aai vadilancha ekulata ek mulaga hota.Vay 24 varsh ani unchi 5ft 9 in angane avarage.Vicky far nahi pan barachsa lajalu hota.Tyachi aai gruhini tar vadil pradhyapak hote.

Admission gheun don diwas ultun gele hote.

Tisrya diwashi sandhyakali ghari aalyawar tyala samajale ki tyachya vadilanchi dusyra jilhyat transfer zali.Badli zalele gav tyanchya gavapasun 200km aslyane tyani tithe shift honyacha nirnay ghetala.

Thithe khanya pinyachi wyevatha thhik nasalyamule vickichya aai ne hi tithe jav asa thharla.Pan vickyla ethech rahan bhag hot ani tyachyahi khanya pinyachi gairsoy honar hoti.

Vickychya aai ne tyachi jevanachi soy tyachya mavshikade suchitakade ji tyanchyach gavat rahat hoti kade karnyache thharvale.

Shobha(vickychi aai phonvar):aga,vickychya papanchi badli zali aahe tyamule aamhi dighe tikde shift honar aahot tu pleaze vickychya khanya cha karshil ka?

Suchita:aga asa kay karte tyala tyache kapde vagaire gheun pathhavun de mi tyachi mazyakadecha rahnyachi soy karte.

Shobha:nahi aga tumhala disturb hoil to fakt jevanasathi yet jael.Ani ani mi mahinya kathi tyache paise tula det jaen.

Suchita(thodya ragane):tai aga mi kay parki aahe ka? Tu fakt tyala pathhavun de baki mi baghate.Ani tuzi ani bapunchi(vickyche vadil) kalaji ghe .

Shobha ani suchita doghi bahinincha ek mekanvar khup jiv hota.Ekacha gavat rahat asalyane athhavadyatun ekda tari tyanchi bhet hot hoti.
Shobha(phone band karun):vicky,beta tula mavshine tichyakade rahayala bolvalay.

Vicky(thoda ragavun): nahi mi bilkul janar nahi.Mi mess lavun gheil.

Shobha(tyala samajavate): are asa kay murkha sarakh karto ti kay mhanel ki mavshi hake chya antaravar aahe ani yane mess lavli,tila kas vatel.

Vicky: thhik aahe mi jaen pan fakt jevnasathi.

Shobha la mahit hot ki vickyla asa konakade jayala avadat nahi mhanun.

Shobha ne tas suchitala kalavala.Suchitahi tyasathi ho mhanali.Tilahi mahit hota vickycha swabhav.Ata to diwas aala jevha vickychya vadilana charge ghyayacha hota.Doghani tayari atopali ani vickyla kalaji ghe asa sangun te nighale.

Jatana shobha:beta kalaji ghe ani jevanavyatarikta hi mavshi kade jat ja .Tevthhacha tila bar vatel.

Vicky :baghel.

Ani shobha ani ravi(vickyche vadil) nighale.

Sakali 10 vajale hote vickyla nashta karayachi savay asalyane tyachya aai ne nashta karun thhevla hota.Vicky ne nashta kela ani tv baghu lagala.Eka tasane suchitacha phone ala.

Vicky(phone uchlun):ha bol mavshi.

Suchita:kay kartoy re beta.

Vicky:kahi nahi mavshi bas tv baghtoy.

Suchita:aaj swayanpak kay karu te vicharayala phone kela hota mi.

Vicky(sankochun):kahihi kar ,mala chalta sagla .

Suchita:tuzya avadicha varan bhat ani bhendi chi bhhaji banvate,ok.

Vicky: ho chalel.

Suchitala vickychya sarv avadi nivdi mahit hotya.Vicky cha janma zala tevha suchita college madhe hoti.Tya mule shobha la tichi khup madat zali.Suchitane vicky chi malish karnyapasun tyachi anghol karnyaparyant sarv kame keli hoti.Vickyla ti agdi mulapramane manayachi.Swabhavane suchita faracha premal ani khandani hoti.

Suchita 40 varshnchi hoti.Disayala khupacha sundar.Kalebhor kes,mothhe dole,lal chutuk hothha.Barik ani kamaniy man.Don mulanchi aai asunahi tiche sharir khup maintain hote.

Sharir maintain thhevnyasathi ti vishesh kahi karat navhti.Pan gharatlya kamamule te kadachit tase asave.Suchita nehmi sadi nesayachi tihi chapun chupun.Blouse magun thoda chhota asalyane tichi goripan pathh disayachi .Tohi tichya navryachya agrahamule tine tasa shivala hota.Stan far mothhe navhte pan bhariv hote.

Vayachya 40shit dekhil te ghatt hote.Tichi kamaniy sundar kamabar khupach chhan hoti.Ekacha ghadi hoti tichya kambarevar.Pot thhode se puthhe hote tyamule kambarecha bhag faracha madak disayacha.

Tiche nitamb dekhil kami navhate.Sadi chapun chupun nesli asalyane nitambancha akar faracha chhan disayacha.Te gol gol nitamba chaltana thode uchakayache ani faracha madak vatayache.

Evtha soundrya asanari suchita matra swabhavane khupacha dharmik ani pativrata hoti.Suchitla ek mulga ani ek mulgi hoti.Mulaga chinu 9th la tar mulgi didi 4 th std la hoti.Etar marathi striyanpramane tinehi ghar changale bandhun thhevle hote.Swabhavane tihi thodi lajari hoti.

Suchita manmilavu swabhavachi asalyamule sherarjya baykanchi hi far ladki hoti.Suchitacha navra rajesh gramsevak hota vel khup milat asalyane tyala mitransobat firayala jayala avadayache.

Suchita ani tichya navryat 10 varshanche antar hote tyala karan suchita che lagna jamavatana tila mangal asalyamule tiche lagna mangalik mulasobat cha vhave asa brahmanane sangitale hote.Tyamule suchitache lagna hi barech ushira zale ani navara tichyapeksha vaayne 10 varshini mothha asalela milala.Suchita swabhavane changli asalyane sasu sasaryanchi dekhil ladki hoti.

Lagna chya suruwatichya kalat suchitala navaryacha khup tras zala.Tyache mitranbarobar firane, daru pine yamule suchita khup vaitagli hoti.Tichya satatchya bolanyala kantalunrajesh ne suchitala ek varsh tichya maheri pathhvun dile hote.Tyaveli vickychya aai ani vadilani rajesh chi samjut ghatli hoti ani suchita punha sansar karayala lagli hoti.Suchita gharndaj bai asalyamule ghar swachha thevayachi.

Tila gharchi kame karayala khup avadayachi.Navaryacha nanatar tila kahi tras zala nahi.Rajesh ne daru sodli asli tari tyache mitranmadhe ramane,tyanchya sobat dur firayala jane chaluch hote.Rajeshala jangalat firayala jayala khup avadayache.

Tas to suchita ani mulanahi firayala nyayacha pan far kami veles.Suchitachya swabhavamule rajesh che hi tichyavar prem karu lagla hota ani suchitalahi mul ani navryat ramayala khup avadayach.

12 vajale hote suchitala swayanpak atopla hota.Tine vickyla phone kela.

Suchita:beta swayanpak zala aahe lavakr ye nahitar thand hoil.

Vicky la bhuk lagli navhti tari jane bhag hot.

Vicky:ho mavshi mi nightoch.

Asa mhanun to nighyachi tayari karu lagla.

Tikde suchita sarv padarth changle zale asatil ki nahi,vickyla avadtil ki nahi hya vivnchnet hoti.Tine 2-3 velela sarv padarth chakhun mithha vagaire barobar tar aahe na yachi khatri keli hoti.

Tikde vicky bike kathhun mavshi kade yayala nighala hota.Tasa to nakhushinech nighala hota karan natevaikanmadhe jayala tyala far kahi avadat navht.Bike chalvatana to vichar karat hota ki mavashila sangun takav ka ki mess lavto mhanun.Pan nanatar tyane vichar kela ki tila vait vatel ani aai la hi vait vatel.Asa vichar karun tyane mess cha vichar dokyatun kadhun takla.Ani race vadhavun mavshichya gharakade nighala.

Suchita hi tyachi aaturtene vat baghat hoti. Aaj khup divasane ticha bhacha jyala ti tichya mulanpeksha jast prem karat hoti,jyala tine angakhndyavr khelavala hot to vicky yenar hota.

Ekacha gavat rahat asale tari vicky mavshikade far kami jayacha.Ani shobha suchitakade jast jat asalyane suchitache tichyakade yene kami asayache tyamule suchita ani vickychi bhet khup kami hot hoti.Jevanachi sagli tayari karun suchita tv baghat basali hoti.

Vicky ani suchitachya gharamadhil antar bike ne 10 min che hote.Ata 12:15 vajale hote suchitane ghadylat baghun punha vickyla phone lavla.

Suchita: nighala ka re beta gharun.

Vicky(bike rastyachya bajula lavun): ho mavshi rastyatch aahe aalo 5 minitat.

Mitrano pudhhil bhagat mi tumhala vicky suchitachya haluvar premachi suruvat kashi hote te sanganar aahe.

loading...

Leave a Reply